Privacy statement

Privacy policy Illuxtron International B.V.

Illuxtron International is de handelsnaam van Illuxtron International B.V. Illuxtron International ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele LED oplossingen gericht op het bedrijfsleven. In deze privacy policy kunt u lezen welke gegevens Illuxtron International van u verwerkt en met welk doel Illuxtron International deze gegevens verwerkt.

Illuxtron International B.V.
Gevestigd op: Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen

U kunt contact opnemen met Illuxtron International via:
E-mail: info@illuxtron.com
Telefoonnummer: +31 857 736 360

Illuxtron International respecteert uw privacy en volgt de kaders van de wet om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij vinden het van belang dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarbij verwerken we naast algemene bedrijfsgegevens ook persoons gegevens. We verwerken uw persoonsgegeven alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy van Illuxtron International kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van deze privacy policy vindt u altijd onderaan op onze website.

1.Toepassing Privacy policy

De privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens van potentiele klanten die Illuxtron International verzamelt bij de bedrijfsactiviteiten. Illuxtron International verzamelt op verschillende manieren algemene bedrijfsgegevens en gegevens van personen die werkzaam zijn bij deze bedrijven. Illuxtron International zal nooit om bijzondere persoonsgegevens vragen of deze verwerken. De privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die Illuxtron International verzamelt en verwerkt.

1.1 Algemene bedrijfsgegevens

Onder algemene bedrijfsgegevens verstaat Illuxtron International de openbare bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, algemeen e-mailadres en algemene telefoonnummers.

1.2 Persoonsgegevens

Om onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het afhandelen van verkoopovereenkomsten en behandelen van garantieaanvragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzamelt en verwerkt Illuxtron International ook persoonsgegevens zoals een direct zakelijk e-mailadres en een direct zakelijk telefoonnummer. Illuxtron International verzamelt en verwerkt geen privé telefoonnummers, privé e-mailadressen of bijzondere persoonsgegevens van potentiele klanten.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

2.1 Commerciële uitingen van Illuxtron International

2.1.1 Nieuwsbrief

Illuxtron International verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar een ieder die zich daarvoor heeft ingeschreven via bijvoorbeeld de website, een evenement of anderszins. Illuxtron International houdt u graag op de hoogste van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van verlichting. De ontvanger kiest zelf via welk e-mailadres hij of zij de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen wij altijd om expliciete toestemming. Wilt u uw gegevens die wij verwerken voor het versturen van de nieuwsbrief inzien, aanpassen of uzelf uitschrijven voor de nieuwsbrief? Dit kan middels de link onderaan de nieuwsbrief.

2.1.2 Commerciële e-mails en brieven

Van klanten van Illuxtron International verzamelen en verwerken algemene bedrijfsgegevens en zakelijke persoonsgegevens. Het doel van deze zakelijke persoonsgegevens is om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Onze klanten hebben regelmatig contact met ons bedrijf en wij vinden het belangrijk dat wij onze klanten op de hoogte houden van relevante nieuwsberichten. Daarom is het mogelijk dat onze klanten met gepaste regelmaat commerciële e-mails en brieven van ons ontvangen. Wilt u geen commerciële e-mails of brieven meer ontvangen van Illuxtron International? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de e-mail. Daarnaast kunt als potentiele klant in contact staan met ons Salesteam. Ons Salesteam verzamelt en verwerkt alleen algemene bedrijfsgegevens en zakelijke contactgegevens. Wilt u uw direct zakelijke contactgegevens inzien, wijzigen of niet langer communicatie ontvangen stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@illuxtron.com onder vermelding van Privacyverzoek.

2.2 Website

2.3.1 Formulieren

Via onze website verzamelen wij door middel van het ‘contactformulier’ en ‘return form en conditions’ zakelijke directe persoonsgegevens zoals een telefoonnummer, e-mailadres en naam van de contactpersoon. Dit heeft als doel de contactaanvraag of RMA zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen. Door het invullen van een formulier gaat u akkoord met het verwerken van deze gegevens.

2.3.2 Google Analytics

Onze website is gekoppeld aan Google Analytics. Dit om inzicht te krijgen in het bezoek op onze website. Google Analytics plaatst daartoe alleen analytische cookies en verzamelt geen persoonsgegevens.

3. Beheren en beveiligen van persoonsgegevens

Voor het verzamelen, verwerken, beheren en beveiligen van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief en commerciële e-mails (zonder tussenkomst van ons Salesteam), gebruikt Illuxtron International een platform gericht op e-mailmarketing. U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of afmelden voor deze uitingen via de link onderaan de nieuwsbrief of e-mail. Direct zakelijke persoonsgegevens waarmee u bekend bent bij Illuxtron International verwerken, beheren en beveiligen wij middels ons CRM systeem. Illuxtron International zorgt te allen tijde dat deze systemen beheert worden zoals de wet en regelgeving dat voorschrijft.

3.1 Verstrekking van gegevens aan derden

Illuxtron International schakelt bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten derden in zoals onder andere pakket en postverzending, fulfilment bureaus, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens verwerken, treft Illuxtron International de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Via info@illuxtron.com onder vermelding van Privacyverzoek kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die Illuxtron International van u heeft ook juist zijn, of wilt u bezwaar maken ook dit kan door middel van een verzoek via info@illuxtron.com onder vermelding van Privacyverzoek. Alle gegevens die wij verwerken houden wij overzichtelijk bij in een verwerkingsregister, daarom kunnen wij uw verzoek binnen vier weken behandelen.

3.3 Bewaartermijn

Illuxtron International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

4. Toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. U vindt meer informatie over de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl hier kunt u ook een eventuele klacht indienen.